17.05.2018 u 18:37 | Zdravlje | Komentara:

Rak vrata maternice se može spriječit: Evo kako da preventivno djelujete i spriječite moguću pojavu ove opasne bolesti…

Karcinom cerviksa, odnosno ratva maternice je jedan od najpreventabilnijih karcinoma, te zbog lake dostupnosti pregledu ovog dijela genitalnog trakta te dobroj i relativno lakoj dijagnostici od ove zloćudne bolesti ni jedna žena ne bi trebala oboljeti.

rak-maternice

Uveliko je poznato da je glavni etiološki faktor ovog malignog procesa infekcija pojedinim genotipovima humanog papiloma virusa (HPV-a) za koje je danas na tržištu dostupno cjepivo što ovaj karcinom čini jednim od vjerojatno najpreventabilnijih karcinoma uopće.

Statistički podaci govore u prilog navedenim tvrdnjama te je u predhodnim desetljećima ovaj karcinom činio čak i do 70 % otkrivenih karcinoma ženskog gneitlanog trakta, da danas je ovaj postotak pao ispod 50 posto u nekim zemljama čak i na 35 % sa tendencijom daljeg pada.

Uz cijepljenje vrlo dobra prevencija ostaje i korištenje prezervativa, barem u vrijeme početka spolnog života kada se uobičajeno promjeni više spolnih partnera ili kod onih koji nemaju stalnog partnera, a spolni odnosi su samo povremeni. Prema je incidencija karcinoma u padu ipak je to još uvijek najčešće dijagnosticirana maligna bolest žena od 20-29 godine života te druga po učestalosti u grupi žena od 40-49 godine.

I na kraju ZLATNO PRAVILO…

Znateli koje je Zlatno pravilo???

Zlatno pravilo je jedanput na godinu dana, odnosno minimalno jedanput u 3 godine posjetiti ginekologa s ciljem detaljnog ginekološkog pregleda genitalnog trakta u sklopu kojeg treba uraditi i bris vrata maternice.

( LijekiPriroda.com )

Vaš komentar na članak: